เปิดให้ดาวน์โหลดวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด

พิมพ์วุฒิบัตรได้ตามลิงค์

https://ebet.obec.go.th/certificate/home.php

หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อ https://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf

ปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2564

* ต้องกรอกข้อมูล